2016-17 Softball Dates

  CLASS 1A CLASS 2A CLASS 3A CLASS 4A CLASS 5A
First Practice May 8 May 8 May 8 May 8 May 8
First Competition May 22 May 22 May 22 May 22 May 22
Regional Tournament July 3, 5, 7, 10 July 3, 5, 7, 10 July 5, 7, 10 July 6, 8, 11 July 6, 8, 11
State Tournaments July 17-21 July 17-21 July 17-21 July 17-21 July 17-21