2017-18 Golf Dates

  CLASS 1A CLASS 2A CLASS 3A CLASS 4A CLASS 5A
First Practice March 12 March 12 March 12 March 12 March 12
First Competition March 21 March 21 March 21 March 21 March 21
Regional Tournament May 14, 21 May 14, 21 May 14, 21 May 21 May 21
State Tournaments May 29-30
Site – TBD
May 29-30
Site – TBD
May 29-30
Site – TBD
May 29-30
Site – TBD
May 29-30
Site – TBD