2018-19 Golf Dates

CLASS 1A CLASS 2A CLASS 3A CLASS 4A CLASS 5A
First Practice March 11 March 11 March 11 March 11 March 11
First Competition March 20 March 20 March 20 March 20 March 20
Regional Tournament May 13, 20 May 13, 20 May 13, 20 May 20 May 20
State Tournaments May 28-29
Site – TBD
May 28-29
Site – TBD
May 28-29
Site – TBD
May 29-29
Site – TBD
May 28-29
Site – TBD